Minister Slob wil dat kind weet wat op boerderij gebeurt

'Initiatieven om schoolkinderen les te geven op een boerderij juich ik van harte toe', zei minister Arie Slob maandag tijdens een werkbezoek aan het melkveebedrijf van Rudie Haarman en Marjan Stegink in Bathmen. 'Steeds meer mensen weten niet hoe hun voedsel tot stand komt. En dat is niet goed.'

Het bezoek van Slob aan de boerderij stond in het teken van boerderijeducatie. De minister van Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media was aanwezig bij een boerderijles die dertig leerlingen van groep 6 van basisschool De Rythmeen volgden. Hij kreeg onder meer te zien wat een melkkoe zoal eet en hoe een robot koeien melkt.

Slob bezocht het bedrijf na een persoonlijke uitnodiging van Haarman. De melkveehouder heeft sinds vier jaar contact met de minister. Als Tweede Kamerlid voor de ChristenUnie bezocht Slob de boerderij ook als eens, vanwege een geplande goederenspoorlijn in combinatie met een spoorboog bij Bathmen. Na een motie van Slob ging dat plan van tafel.

Salland Boert en Eet Bewust

'Ieder jaar herinner ik Arie via Twitter aan dat succes', vertelt Haarman. 'Toen we dit jaar meededen aan Salland Boert en Eet Bewust, heb ik Slob gevraagd om de openingshandeling bij te wonen. Ik ben blij dat de minister hier tijd voor vrijmaakt.'

Het ontvangen van schoolklassen is een van de activiteiten die Haarman en Stegink ontplooien als onderdeel van Salland Boert en Eet Bewust. De minister stelde vast dat kennis over de agrarische sector in de Nederlandse samenleving afneemt.

'Mijn grootvader was boer. Daardoor kwam ik als kind regelmatig op een boerderij. Maar tegenwoordig zijn er steeds minder mensen die dat kunnen zeggen', aldus Slob. 'Het gevolg is dat burgers vaak maar weinig binding hebben met wat er op de boerderij gebeurt. Daarom is het heel goed dat schoolkinderen af en toe de kans krijgen om er rond te kijken en te horen wat er gebeurt.'

Knelpunten

Slob benadrukt dat hij niet van plan is om scholen te verplichten dit op te nemen in het lesprogramma. 'Scholen zullen de keuze voor boerderijeducatie zelf moeten maken.' Nog lang niet alle scholen hebben die keuze gemaakt. 'Daarbij spelen enkele knelpunten een rol', zegt Arjan Monteny, voorzitter van het platform Boerderijeducatie Nederland.

'Allereerst moeten we er als sector voor zorgen dat er voldoende educatieboerderijen zijn. Die komen er wel steeds meer. Er is aandacht nodig voor spreiding over verschillende agrarische sectoren. Nu zijn het nog overwegend melkveebedrijven die schoolklassen ontvangen.'

Andere praktische belemmeringen voor scholen om de boer op te gaan, zijn de kosten en het vervoer van leerlingen. 'Scholen hebben niet altijd geld over voor boerderijeducatie. Al zien we ook dat er diverse scholen zijn die er wel budget voor vrij weten te maken, omdat ze inzien dat zo'n bezoek meer is dan een leuk uitstapje.

Financiële middelen beperkt

Binnen de agrarische sector zijn de financiële middelen voor boerderijeducatie eveneens beperkt. 'Via ZuivelNL komt er wat subsidie naar het platform Boerderijeducatie. Dat geld is beschikbaar voor aanbieders van educatie op melkveebedrijven.'

Monteny bepleit het opnemen van boerderijbezoeken in een project op school over voedselproductie. De ambitie van het platform Boerderijeducatie is dat ieder kind minstens één keer in zijn schoolcarrière op de boerderij is geweest. Om die doelstelling te halen, moet er nog veel gebeuren.

Volgens schattingen van het platform gaan momenteel 65.000 schoolkinderen per jaar op bezoek bij een boer of tuinder. 'We hebben uitgerekend dat dit aantal moet groeien naar 165.000 om ons doel te verwezenlijken', zegt Monteny.

Verbinding

Salland Boert en Eet Bewust (SBEB) wil boeren en samenleving op verschillende manieren met elkaar in verbinding brengen, bijvoorbeeld met open dagen. Ook boerderijeducatie hoort erbij. Daarmee wil SBEB kinderen leren over de herkomst van hun voedsel en de dagelijkse praktijk op een boerenbedrijf.

De belangstelling is groot. In minder dan een jaar tijd hebben zich al zo'n zeventig agrarische bedrijven gemeld. Meedoen is niet vrijblijvend. Alle boeren worden gecertificeerd. Voorwaarde daarbij is dat ze bovengemiddeld presteren op het vlak van maatschappelijke verantwoordelijkheid, uitstraling van het bedrijf, energie, milieu, mest, dierenwelzijn en diergezondheid.

Bron: Nieuwe Oogst

Ervaring in de praktijk

Als projectleider Boerderij Educatie Limburg was ik erg benieuwd naar hoe zo'n les er nu daadwerkelijk aan toe gaat. Natuurlijk had ik door de vele positieve reacties hierbij al een beeld gevormd, maar ervaring opdoen tijdens een les en in het...

Netwerkmiddag van ‘Jong Leren Eten'

Boerderij Educatie Limburg participeert op 18 april aan een netwerkmiddag van ‘Jong leren eten’. Jong Leren Eten is een initiatief van het Ministerie van Economische zaken en Volksgezondheid. Het richt zicht op de voedselvaardigheden van de nieuwe...

Op bezoek bij Stijndergeit

Groep 1-2 van OJBS de Duizendpoot had als thema dieren. Daar hoorde natuurlijk een bezoekje aan de boerderij en haar dieren bij. De kinderen waren welkom bij Stijndergeit. De kinderen hebben het mogen beleven bij Stijndergeit. Ze mochten de...