De educatieboer

Boerderij Educatie Limburg is een groep van agrarische ondernemers verspreid over heel Limburg, die regelmatig schoolklassen ontvangen. Zij bieden kinderen en belangstellenden excursies, lesopdrachten, speurtochten, laten hun leuke onderzoekjes en klusjes doen, zodat ze zien en beleven hoe het is op de boerderij. Er is een heel breed aanbod van bedrijven, o.a. met melkvee, varkens, geiten, fruitteelt, akkerbouw, natuur, tuinbouw  en bedrijven met paarden en pony’s.

Het aanbod is erg gevarieerd en het lesmateriaal dat gebruikt wordt is zeer actueel. Het lespakket dat op de educatieboerderij aangeboden wordt, is afgestemd op het lesniveau van de klas. Zij hebben ruime kennis en ervaring op het gebied van educatie en de groep wordt daarin op didactisch gebied ondersteund. Het boerderijbezoek sluit aan bij de kerndoelen van het onderwijs.